Pokój / The Room

Pokój
Krótkometrażowy film s-f. Ekranizacja opowiadania Stanisława Lema "Podróż siódma" ze zbioru opowiadań "Dzienniki gwiazdowe".                           ...
The Room
Short science-fiction film. Adaptation of a story by Stanislaw Lem “The Seventh Voyage” from a collection of short stories “The Star Diaries”.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.

Akceptuję